Veelgestelde vragen

Het beroep van scheidingsadviseur of scheidingsbegeleider is niet beschermd. Voor jou als consument is het daarom lastig om de kwaliteit van een professional te beoordelen. Door de titel Erkend Scheidingsadviseur is direct duidelijk dat de aangesloten professional voldoet aan hoge kwaliteitsnormen ten aanzien van de financiële, fiscale en juridische aspecten van een scheiding. Een Erkend Scheidingsadviseur heeft een intensieve opleiding gevolgd, een zwaar examen afgelegd en houdt zijn of haar kennis permanent bij. Daarnaast dient een Erkend Scheidingsadviseur zich te houden aan een gedragscode die jouw belangen dient. Hierdoor weet je zeker dat je een betrokken en aantoonbaar deskundig adviseur in de arm neemt. Mocht er toch iets misgaan? Een Erkend Scheidingsadviseur is verplicht verzekerd tegen beroepsfouten waardoor je schadeloosgesteld kan worden.

Een Erkend Scheidingsadviseur is deskundige op het gebied van de juridische, financiële en fiscale aspecten van het scheidingsproces. Hierdoor weet de adviseur jou je ten aanzien van al deze terreinen op hoog niveau bij te staan. De door jouw/jullie gekozen Erkend Scheidingsadviseur zal jullie zelf verder informeren over wat je van hem of haar kunt verwachten, zijn/haar werkwijze en jullie zorgvuldig begeleiden.

Via Vind jouw scheidingsadviseur kun je rechtstreeks contact opnemen met een Erkend Scheidingsadviseur bij jou in de buurt.

Elke Erkend Scheidingsadviseur is vrij om keuzes te maken over zijn bedrijfsvoering en gehanteerde tarieven en zal je daar vooraf uitgebreid over informeren. Via Vind jouw scheidingsadviseur kun je rechtstreeks contact opnemen met een Erkend Scheidingsadviseur bij jou in de buurt.

Een Erkend Scheidingsadviseur dient jaarlijks 20 uren (20 PE punten) te besteden aan het bijhouden en verder ontwikkelen van zijn of haar kennis. Permanente Educatie is een doorlopend proces. Een Erkend Scheidingsadviseur houdt zijn of haar kennis enerzijds bij door middel van een persoonlijke digitale leeromgeving. Hierin worden ongeveer 40 artikelen per jaar met een afrondende opdracht gedeeld. Deze artikelen zien op actualiteiten of het verdiepen van kennis. Daarnaast dienen bijeenkomsten, webinars en/of e-learnings te worden gevolgd. Het gewicht van de Permanente Educatieverplichting is vergelijkbaar met die van de Nederlandse Orde van Advocaten.

Een Erkend Scheidingsadviseur houdt zijn of haar kennis enerzijds bij door middel van een persoonlijke digitale leeromgeving. Hierin worden ongeveer 40 artikelen per jaar met een afrondende opdracht gedeeld. Deze artikelen zien op actualiteiten of het verdiepen van kennis. Daarnaast dienen bijeenkomsten, webinars en/of e-learnings te worden gevolgd. Jaarlijks wordt door het Register gecontroleerd of de vakartikelen zijn gelezen, de opdrachten zijn gemaakt en de verplichte bijeenkomsten zijn gevolgd.  Wordt niet binnen een redelijke termijn voldaan aan deze eis dan wordt de registratie opgeheven.

 

Een Erkend Scheidingsadviseur dient zich te houden aan de gedragscode van het Register Erkend Scheidingsadviseur®

Ondanks professionele begeleiding kan er onverhoopt toch iets mis gaan bij scheidingsbegeleiding. Een verkeerde juridische of fiscale duiding kan grote financiële schade tot gevolg hebben. Hierdoor kun je als consument geconfronteerd worden met financiële schade. Doordat een Erkend Scheidingsadviseur verplicht is verzekerd kan een financieel kapitaalkrachtige partij (de verzekeringsmaatschappij) eventuele schade vergoeden.

Als je niet tevreden bent over de dienstverlening van jouw adviseur dien je dit allereerst bij de desbetreffende professional kenbaar te maken. Het Register Erkend Scheidingsadviseur® kent geen eigen klachtenregeling. Dat is naast de wettelijke mogelijkheden ook niet nodig. Komt de Register Erkend Scheidingsadviseur® er bij een klacht samen met zijn (oud) klant niet uit dan kan de klant zich wenden tot een onafhankelijke rechter. Als er sprake is van schade door een beroepsfout beschikt de Erkend Scheidingsadviseur® over een
beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

De Scheidingsdeskundige heeft het keurmerk Erkend Scheidingsadviseur opgericht. De Scheidingsdeskundige heeft als missie “Het verbeteren van de kwaliteit van scheidingsbegeleiding in Nederland”. Het faciliteren van een kwaliteitsregister sluit daar naadloos op aan.

De Scheidingsdeskundige is een commerciële onderneming en ondersteunt scheidingsprofessional middels opleidingen en praktijkondersteuning. De Scheidingsdeskundige heeft geen belang bij het rechtstreeks ondersteunen van scheidingsconsumenten.

Meer informatie over troetreden als professional vind je op de pagina Word Erkend Scheidingsadviseur en bij de veelgestelde vragen voor de professional.

© Copyright 2022 Erkend Scheidingsadviseur