Veelgestelde vragen voor de professional

Professionals die betrokken zijn bij scheidingen vervullen een belangrijke maatschappelijke rol. Scheidingen hebben namelijk grote impact op het welzijn van mensen. Het is van groot belang dat mensen die met een scheiding worden geconfronteerd constructief, betrokken en deskundig worden begeleid. Scheidingen bestaan voor een belangrijk deel uit juridische, financiële en fiscale vraagstukken waar afspraken over moeten worden gemaakt. Het is van groot belang dat mensen goed geïnformeerd en in de schaduw van het recht zorgvuldige keuzes kunnen maken.

Professionals die in het Register Erkend Scheidingsadviseur® staan ingeschreven zijn uitstekend opgeleid, hebben een zwaar examen afgelegd, voldoen aan hoge eisen ten aanzien van het permanent bijhouden van kennis en houden zich aan de gedragsregels. Op deze manier kunnen zij cliënten betrokken en zeer deskundig bijstaan. Als je staat ingeschreven in het Register Erkend Scheidingsadviseur® kun je deze boodschap uitdragen aan jouw klanten.

Leden van de RvA staan ingeschreven in het register en hebben ruime ervaring in de scheidingspraktijk en zien toe op de kwaliteit van het register, waaronder de volgende aandachtsgebieden:
– Opleiding Register Erkend Scheidingsadviseur®
– Examen Register Erkend Scheidingsadviseur®
– Permanente Educatie
– Gedragscode ‘Register Erkend Scheidingsadviseur®’
– Andere thema’s die voor de ontwikkeling en kwaliteit van het register belangrijk zijn

Meer informatie over de opleiding vind je op de website van de opleider.

 

Meer informatie over het examen vind je op de website van de opleider.

De kosten voor inschrijving in het register bedragen € 10,- per maand excl. BTW (jaarlijks geïndexeerd). Naast deze kosten zijn er kosten voor Permanente Educatie in de vorm van een persoonlijke leeromgeving. Deze kosten bedragen vanaf 1 januari 2023 € 26,28 excl. BTW per maand (jaarlijks geïndexeerd). Maandelijks opzegbaar na het eerste jaar.

Een Erkend Scheidingsadviseur dient jaarlijks 20 uren (20 PE punten) te besteden aan het bijhouden en verder ontwikkelen van zijn of haar kennis. Permanente Educatie is een doorlopend proces. Een Erkend Scheidingsadviseur houdt zijn of haar kennis enerzijds bij door middel van een persoonlijke digitale leeromgeving. Hierin worden ongeveer 40 artikelen per jaar met een afrondende opdracht gedeeld. Deze artikelen zien op actualiteiten of het verdiepen van kennis. Daarnaast dienen bijeenkomsten, webinars en/of e-learnings te worden gevolgd. Het gewicht van de Permanente Educatieverplichting is vergelijkbaar met die van de Nederlandse Orde van Advocaten.

 

Jaarlijks wordt door het Register gecontroleerd of de vakartikelen zijn gelezen, de opdrachten zijn gemaakt en de verplichte bijeenkomsten zijn gevolgd.  Wordt niet binnen een redelijke termijn voldaan aan deze eis dan wordt de registratie opgeheven.

Een Erkend Scheidingsadviseur dient zich te houden aan de gedragscode van het Register Erkend Scheidingsadviseur®

Ondanks professionele begeleiding kan er onverhoopt toch iets mis gaan bij scheidingsbegeleiding. Een verkeerde juridische of fiscale duiding kan grote financiële schade tot gevolg hebben. Hierdoor kun je als consument geconfronteerd worden met financiële schade. Doordat een Erkend Scheidingsadviseur verplicht is verzekerd kan een financieel kapitaalkrachtige partij (de verzekeringsmaatschappij) eventuele schade vergoeden.

Een belangrijke voorwaarde voor een Erkend Scheidingsadviseur is dat diegene (of het bedrijf waar diegene werkzaam is)  beschikt over een beroepsaansprakelijkheidsverzekering die schade verzekert die voortvloeit uit beroepsfouten op de terreinen waarop de professional zich begeeft. Aansluiting bij het Register Erkend Scheidingsadviseur® opent de deur naar een deugdelijke beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Dit betekent concreet een beroepsaansprakelijkheidsverzekering waarbij  juridische, financiële of fiscale begeleiding onder de verzekerde hoedanigheid valt. Heb je vragen? Neem gerust contact op via info@registererkendscheidingsadviseur.nl

De Scheidingsdeskundige heeft het keurmerk Erkend Scheidingsadviseur® opgericht. De Scheidingsdeskundige heeft als missie “Het verbeteren van de kwaliteit van scheidingsbegeleiding in Nederland”. Het faciliteren van een kwaliteitsregister sluit daar naadloos op aan.

De Scheidingsdeskundige werkt uitsluitend voor professionals die betrokken zijn bij scheidingen. De Scheidingsdeskundige heeft geen commercieel belang bij het begeleiden van de scheidingsconsument. Hierdoor kan de Scheidingsdeskundige haar rol als opleider en kenniscentrum onafhankelijk vervullen. De Scheidingsdeskundige heeft wel een commercieel belang bij het verzorgen van de opleiding, examen en permanente educatie.

De Scheidingsdeskundige is aangesloten bij de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO). Hierdoor wordt voldaan aan diverse kwaliteitseisen zoals transparantie, klanttevredenheid en deskundigheid. Opleidingen van de Scheidingsdeskundige zijn in de meeste gevallen geaccrediteerd voor PE punten door de diverse beroepsorganisaties zoals de Mediation Federatie Nederland (MFN), Federatie Financieel Planners (FFP), Register Belastingadviseurs,  Nederlandse Orde van Administratie- en Belastingdeskundigen(NOAB), et cetera.

 

© Copyright 2022 Erkend Scheidingsadviseur