Veelgestelde vragen voor de professional

Professionals die betrokken zijn bij scheidingen vervullen een belangrijke maatschappelijke rol. Scheidingen hebben namelijk grote impact op het welzijn van mensen. Het is van groot belang dat mensen die met een scheiding worden geconfronteerd constructief, betrokken en deskundig worden begeleid. Scheidingen bestaan voor een belangrijk deel uit juridische, financiële en fiscale vraagstukken waar afspraken over moeten worden gemaakt. Het is van groot belang dat mensen goed geïnformeerd en in de schaduw van het recht zorgvuldige keuzes kunnen maken.

Professionals die in het Register Erkend Scheidingsadviseur® staan ingeschreven zijn uitstekend opgeleid, hebben een zwaar examen afgelegd, voldoen aan hoge eisen ten aanzien van het permanent bijhouden van kennis en houden zich aan de gedragsregels. Op deze manier kunnen zij cliënten betrokken en zeer deskundig bijstaan. Als je staat ingeschreven in het Register Erkend Scheidingsadviseur® kun je deze boodschap uitdragen aan jouw klanten.

Leden van de RvA staan ingeschreven in het register en hebben ruime ervaring in de scheidingspraktijk en zien toe op de kwaliteit van het register, waaronder de volgende aandachtsgebieden:
– Opleiding Register Erkend Scheidingsadviseur®
– Examen Register Erkend Scheidingsadviseur®
– Permanente Educatie
– Gedragscode ‘Register Erkend Scheidingsadviseur®’
– Andere thema’s die voor de ontwikkeling en kwaliteit van het register belangrijk zijn

Meer informatie over de opleiding vind je op de website van de opleider.

 

Meer informatie over het examen vind je op de website van de opleider.

De kosten voor inschrijving in het register bedragen € 10,- per maand excl. BTW (jaarlijks geïndexeerd). Naast deze kosten zijn er kosten voor Permanente Educatie in de vorm van een persoonlijke leeromgeving. Deze kosten bedragen vanaf 1 januari 2023 € 26,28 excl. BTW per maand (jaarlijks geïndexeerd). Maandelijks opzegbaar na het eerste jaar.

Een Erkend Scheidingsadviseur dient jaarlijks 20 PE punten te behalen:

Vakartikelen:
10 van deze punten worden behaald door het lezen van vakartikelen en het maken van opdrachten in een persoonlijke leeromgeving Permanent Actueel voor de scheidingsprofessional. Als Erkend Scheidingsadviseur dien je hierop persoonlijk een abonnement af te sluiten.

Bijeenkomsten & online opleidingen:
De overige 10 PE punten worden behaald door het volgen van bijeenkomsten (digitaal of fysiek) of webinars en e-learnings. Hiermee krijgt het Register Erkend Scheidingsadviseur® een vergelijkbare PE structuur als geldt voor de Nederlandse Orde van Advocaten.

Een Erkend Scheidingsadviseur bepaalt zelf bij welke aanbieder nascholing wordt gevolgd. Het spreekt voor zich dat dit dient te gaan om relevant onderwijs dat ziet op juridische, financiële en fiscale aspecten van het scheidingsproces. Dit onderwijs dient op Post HBO of academisch niveau te zijn. Via de persoonlijke leeromgeving kunnen certificaten van de activiteiten worden geüpload en wordt de PE
geregistreerd.

 

Jaarlijks wordt door het Register gecontroleerd of de vakartikelen zijn gelezen, de opdrachten zijn gemaakt en de verplichte bijeenkomsten zijn gevolgd.  Wordt niet binnen een redelijke termijn voldaan aan deze eis dan wordt de registratie opgeheven.

Een Erkend Scheidingsadviseur dient zich te houden aan de gedragscode van het Register Erkend Scheidingsadviseur®

Ondanks professionele begeleiding kan er onverhoopt toch iets mis gaan bij scheidingsbegeleiding. Een verkeerde juridische of fiscale duiding kan grote financiële schade tot gevolg hebben. Hierdoor kun je als consument geconfronteerd worden met financiële schade. Doordat een Erkend Scheidingsadviseur verplicht is verzekerd kan een financieel kapitaalkrachtige partij (de verzekeringsmaatschappij) eventuele schade vergoeden.

Een belangrijke voorwaarde voor een Erkend Scheidingsadviseur is dat diegene (of het bedrijf waar diegene werkzaam is)  beschikt over een beroepsaansprakelijkheidsverzekering die schade verzekert die voortvloeit uit beroepsfouten op de terreinen waarop de professional zich begeeft. Aansluiting bij het Register Erkend Scheidingsadviseur® opent de deur naar een deugdelijke beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Dit betekent concreet een beroepsaansprakelijkheidsverzekering waarbij  juridische, financiële of fiscale begeleiding onder de verzekerde hoedanigheid valt. Heb je vragen? Neem gerust contact op via info@registererkendscheidingsadviseur.nl

De Scheidingsdeskundige heeft het keurmerk Erkend Scheidingsadviseur® opgericht. De Scheidingsdeskundige heeft als missie “Het verbeteren van de kwaliteit van scheidingsbegeleiding in Nederland”. Het faciliteren van een kwaliteitsregister sluit daar naadloos op aan.

De Scheidingsdeskundige werkt uitsluitend voor professionals die betrokken zijn bij scheidingen. De Scheidingsdeskundige heeft geen commercieel belang bij het begeleiden van de scheidingsconsument. Hierdoor kan de Scheidingsdeskundige haar rol als opleider en kenniscentrum onafhankelijk vervullen. De Scheidingsdeskundige heeft wel een commercieel belang bij het verzorgen van de opleiding, examen en permanente educatie.

De Scheidingsdeskundige is aangesloten bij de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO). Hierdoor wordt voldaan aan diverse kwaliteitseisen zoals transparantie, klanttevredenheid en deskundigheid. Opleidingen van de Scheidingsdeskundige zijn in de meeste gevallen geaccrediteerd voor PE punten door de diverse beroepsorganisaties zoals de Mediation Federatie Nederland (MFN), Federatie Financieel Planners (FFP), Register Belastingadviseurs,  Nederlandse Orde van Administratie- en Belastingdeskundigen(NOAB), et cetera.

 

© Copyright 2022 Erkend Scheidingsadviseur