Waar kan ik terecht als ik een klacht heb over een Erkend Scheidingsadviseur

Waar kan ik terecht als ik een klacht heb over een Erkend Scheidingsadviseur

Als je niet tevreden bent over de dienstverlening van jouw adviseur dien je dit allereerst bij de desbetreffende professional kenbaar te maken. Het Register Erkend Scheidingsadviseur® kent geen eigen klachtenregeling. Dat is naast de wettelijke mogelijkheden ook niet nodig. Komt de Register Erkend Scheidingsadviseur® er bij een klacht samen met zijn (oud) klant niet uit dan kan de klant zich wenden tot een onafhankelijke rechter. Als er sprake is van schade door een beroepsfout beschikt de Erkend Scheidingsadviseur® over een
beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

© Copyright 2022 Erkend Scheidingsadviseur