Wat is de rol van de Raad van Advies van het Register?

Wat is de rol van de Raad van Advies van het Register?

Leden van de RvA staan ingeschreven in het register en hebben ruime ervaring in de scheidingspraktijk en zien toe op de kwaliteit van het register, waaronder de volgende aandachtsgebieden:
– Opleiding Register Erkend Scheidingsadviseur®
– Examen Register Erkend Scheidingsadviseur®
– Permanente Educatie
– Gedragscode ‘Register Erkend Scheidingsadviseur®’
– Andere thema’s die voor de ontwikkeling en kwaliteit van het register belangrijk zijn

© Copyright 2022 Erkend Scheidingsadviseur