Hoe wordt de permanente educatie gecontroleerd?

Hoe wordt de permanente educatie gecontroleerd?

Jaarlijks wordt door het Register gecontroleerd of de vakartikelen zijn gelezen, de opdrachten zijn gemaakt en de verplichte bijeenkomsten zijn gevolgd.  Wordt niet binnen een redelijke termijn voldaan aan deze eis dan wordt de registratie opgeheven.

© Copyright 2022 Erkend Scheidingsadviseur